/“หมออุดม”เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม
หมออุดมเผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม

“หมออุดม”เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม

“หมออุดม”เผยมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนเหมือนเดิม ยืนกรานมหาวิทยาลัยเปิดปิดเรียนตามอาเซียนเป็นไปด้วยความเต็มใจ-ไม่บังคับ ชี้ผลดีเป็นสากล เด็กมีเวลาในการเตรียม 4 เดือนก่อนเข้ามหา’ลัย วันนี้( 6 ก.พ.) ศ.นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ อ้างถึงกรณีที่ที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ส.ค.ศ.ท.)ขอให้มีการพิจารณาเปิดปิดภาคเรียนตามอาเซียน เพราะส่งผลกระทบต่อการฝึกประสบการณ์ในการอบรมของนิสิตนักศึกษาสายครูอย่างมาก ว่า กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ไม่แนวทางหรือเป็นกฎหมายบังคับเอาให้มหาวิทยาลัยต้องเปิดปิดภาคเรียนในช่วยไหน

หมายรวมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)ก็ไม่ได้บังคับมหาวิทยาลัยเหมือนกัน ทุกแห่งทำตามด้วยความเต็มใจ อีกทั้งมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องไปตกลงกันเอง ส่วนส.ค.ศ.ท.ก็มีเหตุผลของตนเอง แต่การจะเปิดปิดภาคเรียนช่วงไหนนั้นต้องดูภาพใหญ่ของการศึกษา ดูถึงความ เป็นสากล ดูช่วงเวลาที่สมควร กับต้องดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาพโดยรวมจริง ๆ ไม่ใช่กระทบแค่ตัวเองหรือไทย เพราะว่าบัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความเชื่อมโยงกัน ต่อข้อถามจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มาเปิดภาคเรียนตามแบบอาเซียน ศ.นพ.อุดม กล่าวว่า ระยะเวลาเปิดปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. จัดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้ว ก็เพราะว่าเด็กจะมีเวลาถึง 4เดือน เพื่อที่จะจัดแจงก่อนที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย อย่างเช่น ถ้าเด็กอ่อนภาษาอังกฤษ ก็จะได้ไปเรียนเสริม หรือมีเวลาช่วยผู้ปกครองทำหน้าที่

ขณะเดียวกันเด็กจะได้มีเวลาตกลงใจที่จะเลือกศึกษาเล่าเรียนในสิ่งที่ตนเองติดใจพร้อมกับเชี่ยวชาญด้วย นอกจากนี้ตนปรารถนาให้มหาวิทยาลัยกลับไปช่วยกันดูว่าในช่วงเวลานี้มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดวิชาหรือหลักสูตรอะไรให้เด็กได้มาศึกษา สำหรับปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนได้บ้าง พร้อมทั้งอาจจะเปิดให้เด็กเข้ามาเรียนได้ทุกท่าน โดยไม่จำเป็นว่าเด็กคนนั้นจะต้องเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดอบรมสั่งสอนแค่นั้น อีกต่างหากสิ่งที่ร่ำเรียนมาก็น่าจะสามารถนำมาเทียบโอนระหว่างมหาวิทยาลัยได้ด้วย