/สทศ.เชื่อว่าโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยแม่นยำสูง
สทศ.เชื่อว่าโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยแม่นยำสูง

สทศ.เชื่อว่าโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยแม่นยำสูง

สทศ.เชื่อว่าโปรแกรมตรวจข้อสอบอัตนัยแม่นยำสูง สทศ.จัดสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 ภาพรวมการสอบเรียบร้อยดี “หมออุดม”ย้ำข้อสอบโอเน็ตต้องมีกฏเกณฑ์สากล เน้นคิด พิจารณา ถูกต้อง แม่นยำ “สัมพันธ์”แน่ใจโปแกรมตรวจอัตนัยต้อง100เปอร์เซ็นต์ วันนี้( 3 ก.พ. ) ศ.นพ. อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ ให้พูดคุยภายหลังตรวจเยี่ยมสนามสอบสถานที่เรียนสามเสนนอก ซึ่งสถานศึกษาประลองทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) ได้จัดทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนป. 6พร้อมกับม.3 พร้อมกันทั่วประเทศ โดย ศ.นพ.อุดม บอกว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบได้เห็นภาพรวมเรียบร้อยดี ซึ่งตนได้เน้นย้ำเรื่องของข้อสอบโอเน็ตจะต้องเป็นมาตรฐานระดับสากล ตัวอย่างเช่น ข้อสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือพิซา ซึ่งสทศ.ก็กำลังดำเนินกิจการอยู่ ขณะเดียวกันในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ยังมอบให้สถาบันส่งเสริมการอบรมวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี (สสวท.) รับผิดชอบการออกข้อสอบโอเน็ตวิชาวิชาคณิตศาสตร์ พร้อมกับวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาทุกระดับชั้น

นอกจากนี้ตนย้ำการออกข้อสอบจะต้องถูกต้อง แม่นยำ ถูกต้องพร้อมกับไม่สร้างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้แก่นักเรียน รวมถึงต้องเป็นข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ วัดความสามารถเฉพาะของเด็กได้จริง ด้านรศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สทศ. กล่าวว่า สทศ.จัดสอบโอเน็ตนักเรียนป.6 โดยสอบวันที่ 3 ก.พ. สอบ4 วิชา ตัวอย่างเช่น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ กับวิทยาศาสตร์ ผู้มีสิทธิ์สอบ 794,264 คน ประกาศผลสอบวันที่ 25 มี.ค. 2561 ส่วนนักเรียนม.3 สอบวันที่ 3 – 4 ก.พ. สอบ4 วิชาเช่นเดียวกัน มีผู้มีสิทธิ์สอบ 697,236คน ประกาศผลสอบวันที่ 26 มี.ค. 2561ซึ่งประกาศผลทางเว็บ สทศ. www.niets.or.th

ดังนี้การสอบโอเน็ตของนักเรียนป.6 วิชาภาษาไทยมีทั้งข้อสอบปรนัยพร้อมด้วยข้อสอบอัตนัย เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในปีนี้สทศ. ได้เพิ่มศูนย์ตรวจสอบแบบทดสอบอัตนัยจากเดิม 3 ศูนย์ เพิ่มเป็น 4 ศูนย์ ยกตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยศิลปากร (พระราชวังสนามจันทร์) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.สัมพันธ์ พูดต่อไปว่า นอกเหนือจากนี้ สทศ.ยังปรับปรุงนวัตกรรมระบบการตรวจสอบข้อสอบอัตนัยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้สบาย ทันใจ ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 30 ล้าน กับผลสอบที่ได้มีความถูกต้องถูกต้อง

กระนั้นก็ตามสทศ.เชื่อมั่นในระบบการทดสอบข้อสอบอัตนัยมาก ด้วยเหตุว่ามีระบบการควบคุมคุณภาพ การทดสอบคุณภาพ กับการประเมินค่ามาตรฐานของการตรวจให้มีเกณฑ์ โดยจัดหลักสูตรอบรมพร้อมทั้งการรับประกันอาจารย์ประจำการให้เป็นคนตรวจข้อสอบอัตนัยระดับชาติที่มีคุณภาพกับกฏเกณฑ์