/รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี
รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี

รมช.ศธ. เผย ไทยขาดกำลังคนด้านเทคโนโลยี จากเรื่องหน่วยงานคณะกรรมการความก้าวหน้าเศรษฐกิจพร้อมทั้งสังคมแห่งชาติ ส่งด่วนที่สุดถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประเด็น ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนการปรับปรุงความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในอุดมศึกษาสำหรับรองรับการแปรผันของบริบทโลก (ทุนปรับปรุงอาจารย์) พ.ศ. 2561 – 2580 โดยบ่งชี้ว่ากรณีการค้ำจุนงบให้อุดมศึกษา ให้ดูแลสาขาที่ไม่มีงานทำ/ไม่ตรงความมุ่งหวัง การลดเงินอุดหนุนหรือไม่ให้ เป็นเหตุให้เกิดกระแสติชม

วันนี้ (24 ม.ค.) ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) พูดถึงประเด็นนี้ ว่า ตนได้เห็นหนังสือดังกล่าวแล้ว ซึ่งเวลานี้ผู้คนทราบพร้อมด้วยถอดความผิดว่า นายกฯ ไม่ให้งบค้ำชูในสาขาที่ตกงานหรือสายสังคม ดังนี้ สิ่งที่นายกฯ ย้ำมาตลอด คือ ประเทศขาดกำลังคนที่จะมาขยายทางด้านเทคโนโลยี จึงมุ่งหมายให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดไปไตร่ตรองพร้อมกับปรับหลักสูตรต่างๆ ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ตอบโจทย์ประเทศ พร้อมทั้งตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ ซึ่งก็คือการผลิตบัณฑิตทางด้านเทคโนโลยี พร้อมทั้งหากสถาบันอุดมศึกษาผลิตทางด้านนี้รัฐก็จะเกื้อหนุนงบฯ เพิ่มขึ้น

การที่รัฐต้องระบุอย่างนี้ เพราะว่างบของประเทศมีจำกัด ส่วนหลักสูตรไหนผลิตบัณบัณฑิตออกมาแล้วตกงานแสดงว่าไม่ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ไม่ตอบโจทย์ประเทศพร้อมด้วยไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติ จะทำให้ประเทศฉิบหายมาก ทั้งนี้ทั้งนั้น รัฐคงจะไปบังคับสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ ก็แค่สถาบันอุดมศึกษาไหนทำตามจุดหมายของประเทศ รัฐก็ต้องจัดงบฯให้ก่อน ดังนี้ ขอย้ำว่า สายสังคมนั้นยังเป็นสาขาที่เป็นความจำเป็นอยู่ แต่ทุกวันนี้ประเทศขาดคนทางด้านเทคโนโลยีต้องช่วยเหลือก่อน รมช.ศธ. บอก