/นพ.ธีระเกียรติ เปิดประชุมร่างหลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย
นพ.ธีระเกียรติ เปิดประชุมร่างหลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย

นพ.ธีระเกียรติ เปิดประชุมร่างหลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย

นพ.ธีระเกียรติ เปิดประชุมร่างหลักเกณฑ์ สอบบรรจุครูผู้ช่วย บอกกล่าวผลการประชุมว่า ที่ประชุมได้นึกตรองหน่วยงานที่จะมาดำเนินการจัดสอบขับเคี่ยวเพื่อที่จะบรรจุพร้อมด้วยแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูพร้อมกับบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในส่วนของการสอบ ภาค ก (สอบเพื่อให้วัดความรู้ความสามารถทั่วไป) พร้อมด้วยภาค ข (สอบชิงเพื่อวัดความรอบรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยให้มีหน่วยงานกลางในการจัดสอบรวม เหมือนกับการสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

โดยมอบหน้าที่ให้สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เป็นผู้จัดสอบ แต่ สทศ. แจ้งว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่จัดสอบได้ทันในช่วงเดือนมีนาคม เหตุเพราะมีภาระที่จะต้องจัดสอบต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น การทดลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรต้องเลื่อนการสอบไปประมาณช่วงเดือน 8 2561 แทน เพื่อให้บรรจุให้ทันในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รายงานให้ที่ประชุมรับรู้ด้วยว่า การบรรจุคุณครูผู้ช่วยในช่วงเดือนพฤษภาคมยังไม่รีบร้อน

เหตุเพราะยังมีบัญชีเดิมซึ่งยังไม่หมดอายุ สามารถเรียกบรรจุได้ ยิ่งกว่านั้น สพฐ.ยังมีอัตราเกษียณ กับมีความจำเป็นจริง ๆ ในช่วงตุลาคมมากกว่า ที่ประชุมจึงเห็นว่าเพื่อให้ สทศ. ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางที่มีหลักเกณฑ์การจัดสอบ ได้มีเวลาในการจัดทำข้อสอบให้ได้หลักเกณฑ์ จึงให้เลื่อนการสอบแบบใหม่ไปเป็นช่วงเดือนที่ 8 ซึ่งจะเป็นอรรถประโยชน์กับวิทยาคารเอกชนด้วย เพราะว่ามีเวลาในการเลือกสรรอาจารย์ใหม่มาสอนแทนผู้ที่สอบบรรจุติดได้ทัน โดยที่ประชุมมอบให้ นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ (ในฐานะกำกับดูแล สทศ.) ไปถกเถียงในรายละเอียดร่วมกับสำนักงาน ก.ค.ศ. เพื่อที่จะได้ผลในการจัดสอบร่วมกันต่อไป