/สทศ.แนะนำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6
สทศ.แนะนำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6

สทศ.แนะนำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6

สทศ.แนะนำควรเผื่อเวลาเข้าสอบโอเน็ตม.6 สทศ.พร้อมจัดสอบโอเน็ต ม.6 ทั่วราชอาณาจักร 3-4 มี.ค.นี้ ตักเตือนเผื่อเวลาเข้าห้อบสอบ เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลง-รถติด ส่วนโอเน็ตป.6-ม.3 รอบพิเศษ สอบต้นเดือนมีนาคม วันนี้(28ก.พ.)รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กล่าวว่า ตามที่สทศ.ได้จัดประลองทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ปีการศึกษา 2560 สำหรับผู้เรียนชั้น ป.6 พร้อมกับ ม.3 ไปขณะวันที่ 3-4 ก.พ.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่ามีนักศึกษาบางคนมิได้มาสอบ เพราะว่าเกิดเหตุสุดวิสัย

ด้วยเหตุนั้นสทศ.จะจัดทดสอบโอเน็ตรอบพิเศษเรื่องเหตุสุดวิสัย ซึ่งเดี๋ยวนี้มียอดนักเรียนที่จะเข้าสอบรอบพิเศษกรณีเหตุสุดวิสัย ดังนี้ นักศึกษาชั้นป.6 ที่จะเข้าสอบ จำนวน 325 คน สอบวันที่ 6 มี.ค.2561 ประกาศผลวันที่ 25 มี.ค.2561ส่วนผู้เรียนม.3 เข้าสอบ จำนวน 378 คน สอบวันที่ 6-7 มี.ค.2561 ประกาศผลวันที่ 26 มี.ค. 2561 โดยมีสนามสอบ 10 จังหวัดได้แก่ กรุงเทพ ขอนแก่น ชลบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก ราชบุรี ลพบุรี สงขลา สุราษฎ์ธานีกับอุบลราชธานี

รศ.ดร.สัมพันธ์ บอกต่อไปว่า สำหรับการสอบโอเน็ตของเด็กนักเรียนชั้น ม.6 ที่จะสอบในวันที่ 3-4 มี.ค.2561 มีจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 387,917 คน ประกาศผลสอบวันที่ 3 เม.ย. 2561 นั้น ขณะนี้สทศ.พร้อมที่จะจัดสอบเรียบร้อยแล้ว ฝากนักศึกษาใครก็ตามที่จะเข้าสอบโอเน็ตขอให้เตรียมให้พร้อม เป็นพิเศษการอ่านระเบียบการเข้าห้องสอบ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถนำเข้าห้องสอบได้ว่ามีอะไรบ้าง ตลอดจนต้องตรวจดูสนามสอบว่าอยู่ที่ไหน เพื่อที่จะได้เตรียมตัวพร้อมด้วยเผื่อเวลาในการเดินทาง เนื่องมาจากช่วงนี้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนมาก อาจรถติด ด้วยเหตุนั้นถ้าว่าไม่มีการตั้งเนื้อตัวตัวให้พร้อมผู้เรียนก็อาจหมดสิทธิในการเข้าห้องสอบได้