ดีอี เตรียมการ แจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล

ดีอี เตรียมการ แจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล

ดีอี เตรียมการ แจกโน้ตบุ๊กเด็กพื้นที่ห่างไกล รมว.ศึกษาธิการ มอบให้ สำนักงานที่มีโรงเรียนในสังกัดสร้างสถานศึกษาสีขาว หลังนายกฯห่วงปัญหาสิ่งเสพติดแพร่ขยายหนัก ขณะกระทรวงดิจิทัลฯและ ศธ.เตรียม ถก ปฎิรูปดิจิทัล เพื่อให้วางระบบเครือข่ายinternet หวังข้างหน้าให้โน๊ตบุ๊คเด็กในพื้นที่ห่างไกล Read More

สกศ.ลุยประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัด

สกศ.ลุยประเมินผลการจัดการศึกษารายจังหวัด

สกศ.ลุยวัดผลการดำเนินการศึกษารายจังหวัด เริ่มแรกใช้ 11 ตัวบ่งชี้ 2ด้าน จากทั้งหมด 53 บ่งชี้ 5 ด้าน กุมภาพันธ์นี้ เข้าใจผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาเล่าเรียนจังหวัดรอบแรก วันนี้ (8 ม.ค.) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการเล่าเรียน กล่าวว่า ตามที่แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 ได้ชี้เฉพาะความมุ่งหมายการปรับปรุงการศึกษาในระยะ 20 ปี ไว้ 5 ด้าน 53 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ด้านการเข้าถึงโอกาสทางการเรียน, ความเสมอภาคการเรียน, คุณภาพการศึกษาเล่าเรียน,ศักยภาพ พร้อมกับการตอบโจทย์บริบทที่สับเปลี่ยนนั้น สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา…