/สพฐ.บอกสื่อไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท
สพฐ.บอกสื่อไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.บอกสื่อไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท

สพฐ.บอกสื่อไม่ทิ้งเด็กพิเศษทุกประเภท วันนี้(26 ก.พ.)ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) บอกกล่าวถึงแนวทางเกื้อหนุนการมีงานทำของเด็กพิการ ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน สถานศึกษาเพื่อคนพิการ รวมถึงกระทรวงการปรับปรุงสังคมพร้อมด้วยความเสถียรของมนุษย์ ได้จัดเตรียมเด็กพิการที่เรียนอยู่ในสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะวิชาชีพ นอกจากความถนัดความรู้ความเข้าใจวิชาสามัญพื้นฐาน พอให้สามารถดำรงชีพได้หลังจากเรียนจบจากโรงเรียน ซึ่งเราจะต้องจัดแจงพอให้เด็กมีความสามารถพื้นฐานงานอาชีพก่อนที่จะจบออกไป

เนื่องมาจากนักเรียน ม.ปลาย จะบุกเบิกค้นพบแล้วว่า ตนเองมีความสามารถด้านไหนหรือหวังทำอาชีพอะไร ซึ่งเราก็ต้องช่วยเหลือเตรียมความพร้อมให้ เลขาธิการ กพฐ. บอกต่อไปว่า จะอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่พบก่อนหน้านี้ คือ ถึงแม้ว่าเราจะฝึกให้เด็กมีความถนัดอาชีพติดตัวแล้ว แต่ครั้งเด็กเรียนจบก็ยังเห็นว่า เด็กไม่รู้ว่าจะต้องไปทำงานอะไร ที่ไหน หากเราไม่ได้รับการร่วมือจากสถานประกอบกิจการที่มีเมตตาจิตรับเด็กพิการไปทำงานโครงการก็คงไม่บรรลุผล

แต่ถือเป็นดวงดีของเมืองไทยที่มีผู้ประกอบกิจการ ทั้ง ห้าง ร้าน โรงแรม หรือ ร้านอาหาร กว่า 30 แห่ง เห็นความสำคัญพร้อมกับเปิดทางรับเด็กพิกลพิการเข้าไปทำงาน ซึ่งถือเป็นผลสำเร็จพร้อมด้วยเป็นความดีงามที่เกิดขึ้นในไทย เป็นมิติที่สังคมควรรับทราบ โดยเฉพาะสิ่งที่หวังให้ผู้ปกครองที่มีลูกพิกลพิการด้านใดด้านหนึ่งรับรู้ด้วยว่า สังคมของเรายินดีสอดส่องดูแลลูกหลานของท่านเริ่มที่เข้าเรียน จบแล้วมีงานทำ จึงอยากให้ผู้ปกครองกล้าที่จะก้าวออกมาให้พวกเราช่วยดูแล พร้อมทั้งขอให้มั่นอกมั่นใจว่าทั้งภาครัฐและเอกชนพร้อมที่จะดูแลรักษาลูกหลานของท่าน “รมว.ศึกษาธิการ มีแนวทางกระจ่างหัวข้อการสอดส่องดูแลการศึกษาพิเศษว่า ต้องให้คำจำกัดความให้ชัดเจนว่าเราจะดูเด็กแต่ละชนิดอย่างใด กับได้มอบให้ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา เร่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและให้คำเสนอแนะการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรที่จะดูแลรักษาเด็กพิการโดยเฉพาะให้มีความกระจ่าง โดยเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระ กับมีสถานะที่จะทำงานได้คล่องตัวเยอะขึ้น ซึ่ง สพฐ.ก็เห็นตามที่จะให้มีหน่วยงานช่วยดูแลประเด็นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ส่วนประเด็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็กำหนดให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเหมือนกัน แต่จนช่วงนี้ก็ยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการเลย ผมจึงมอบหมายงานให้นางสุกัญญา งามบรรจง รองเลขาธิการ กพฐ.ไปดูข้อกฎหมาย เพื่อที่จะเตรียมข้อมูลเสนอต่อ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อจะแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ แล้ว “ดร.บุญรักษ์บอก