/ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้ว หมอธี ย้ำ ปี 61 แจกฟรี100%
ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้ว หมอธี ย้ำ ปี 61 แจกฟรี100%

ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้ว หมอธี ย้ำ ปี 61 แจกฟรี100%

ประกาศยกเลิกหนังสือยืมเรียน สพฐ. แล้ว หมอธี ย้ำ ปี 61 แจกฟรี100% ครั้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ตนได้หารือกับนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ถึงแนวทางทำงานตามนโยบายการบริหารจัดการตำราเรียนกับแบบฝึกหัดตามโครงการหนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาเริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดย รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้มอบนโยบาย ว่าในปีการศึกษา 2561 ศธ. จะแจกหนังสือแบบเรียนครบ 100% ซึ่งงบที่ได้มา ถึงแม้จะยังไม่ครบ แต่องค์กรที่ถูกตัดงบในส่วนนี้ ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมศึกษาเอกชน (สช) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เสนอของบฯเพิ่มเติม ผ่านสำนักงานปลัดศธ. ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีว่าการศธ. ได้ลงนามในหนังสือ ถึงผู้อำนวยการสำนักงบ เรียบร้อยแล้ว คาดไว้ว่าจะได้รับงบฯครบทุกจำนวนเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ทั้งนั้นในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน ปีนี้นั้น สพฐ. จะจัดสรรงบฯที่มีอยู่ ให้สถานที่เรียนใช้ในการจัดซื้อหนังสือเรียนฟรีให้กับเด็กนักเรียน ถ้าหากไม่พอสถานที่เรียนสามารถใช้งบฯเรียนฟรีในรายการอื่น ๆ ไปซื้อได้ก่อนจนครบ ขณะได้รับเงินในส่วนที่ขาดไป สพฐ. จะจัดสรรคืนให้โรงเรียนเป็นการแทนคุณ สำหรับให้โรงเรียนสามารถปรับงบฯไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปได้ “ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 รัฐมนตรีว่าการศธ. มีหลักชัดแจ้ง ให้จะยกเลิก นโยบายหนังสือยืมเรียน ที่เคยประกาศไว้ว่าจะบุกเบิกดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เนื่องช่วงนี้หลักสูตรมีการเปลี่ยนแบบค่อนข้างมาก สาระในหนังสือเรียน มีความแปรเปลี่ยน โดยตลอด การใช้หนังสือยืมเรียนคงไม่สะดวกในช่วงเปลี่ยนผ่านหนใหญ่ โดยสพฐ. ก็มีการปรับเนื้อหาการเรียนทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพร้อมกับภูมิศาสตร์

เพราะฉะนั้นเนื้อหาแต่ละวิชามีความแปรผันค่อนข้างมาก ในช่วง 1-2 ปีนี้ จึงยกเลิกหลักดังกล่าวข้างต้น เหตุเพราะยังไม่รู้ว่า การพัฒนาหลักสูตร ซึ่งต้องปฏิรูปแบบเรียนตามไปด้วย จะสิ้นสุดครั้งไร ไม่สามารถกำหนดได้”นายบุญรักษ์ กล่าว และว่า ทั้งนี้ทั้งนั้น ตนจะทำหนังสือแนวดำเนินการในหัวข้อดังกล่าว พร้อมด้วยแจ้งยกเลิกนโยบายหนังสือยืมศึกษา ไปยังสถานที่เรียนต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร โดยรับรองว่า ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป สพฐ. ยังแจกตำรับตำราfreeให้ผู้เรียนครบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่นเดิมตามเดิม สถานศึกษาไม่ต้องประกาศให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน ถ้าหากสถานที่เรียนใด ให้เด็กนำหนังสือเรียนมาคืน จะถือได้ว่า เป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลัก